För ert företag

Stresslindra på arbetet

Föreläsning – från 100 till 0 på 6 månader. Vad, hur och varför. Jag berättar om min utmattning, om stress och återhämtningen viktiga del i våra liv samt vad man kan göra på arbetsplatsen.

Workshop – involvera medarbetarna där de får göra ett eget arbete i stresshantering och lägga upp en plan för gemensam stresspolicy.

Stresskurs – StressOut. En kurs i 4 delar där vi tar upp vad stress är generellt och för individen. Kost, rörelse, andning, sömn – varför är det så viktigt med dessa 4 bitar? Får man ett varför förstår man lättare och blir motiverad till förändring.

Yoga på arbetsplatsen – Kundaliniyoga, medvetenhetens yoga. Skänker lugn, tränar fokusering och uthållighet och ger insikter.

mm


Boka in ett planeringsmöte nu så ser vi efter vad ni har för behov.

Ring: 0321-18 14 18 eller mejla info@stresslindra.se


Siffror:

  • En utbränd anställd kostar företaget i genomsnitt ca 400 000 kr i produktionsbortfall. En utbränd chef kostar över 1 miljon! –  Arbetsmiljöverket
  • Sjukskrivningar på grund av stress har ökat med 359 % under åren 2010-2017 –Försäkringskassan
  • 25% av de som drabbats av utmattning riskerar återfall, vilket innebär att 1 av 4 personer faller tillbaka i utmattning –Försäkringskassan
  • Stressrelaterad ohälsa kostar Sverige 70 miljarder i samhällsekonomiska förluster per år –Försäkringskassan

Vet du om att arbetsmiljölagen skärptes den 31 mars 2016 och att arbetsgivaren har ett större ansvar över den psykosociala hälsan.

”Du som är arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Du kan förebygga risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”

”Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”

………………………………………………………………………………………………………..

Ring mig så ser vi över möjligheterna tillsammans 0321 – 18 14 18

Jag är godkänd för F-skatt. Stresscoachning och yoga täcks inom ramen för friskvårdsbidraget!