Ökning av jobbstressen i Sverige – är vi förvånade?

På uppdrag av Unionen har Novus gjort en mätning över stress på arbetsplatser. Detta sker årligen och skillnaden från förra året är att det är en ÖKNING på 10%!

Sju av tio tjänstemän svarar att de ofta eller ibland är stressade på arbetet. Förra året låg siffran på sex av tio.

I 19 av 21 län har andelen stressade tjänstemän ökat. Det är lite olika i olika län, se listan nedan.

Vad jag känner är oro. Hur känner du? Är du företagsledare i ett tjänsteföretag, hur har ni det på er arbetsplats? Tar ni stress på allvar? Har ni ett förebyggartänk eller nöjer ni er med fallskärmen, företagshälsovården som tar tag i situationen när problemen uppstår?

Preventiv stresshantering innebär framförallt upplysning och att generöst sprinkla med verktyg för den enskilde att välja och vraka bland så man klarar av sitt arbete, sin vardag, sitt privatliv och njuta av det samtidigt. För det kan man! Det är inte meningen att man ska kämpa i sin vardag och få kroppsliga besvär, sjukdomar och värk av livet. Lyssnar man inte på dessa varningssignaler från kroppen kommer de att bli riktiga sjukdomar som påverkar hjärta, hjärna och kropp!

En gång i tiden arbetade jag på ett stort tjänsteföretag som saknade en riktig HR-avdelning. Det fanns en personalchef, ja, men mer än ett namn på ett papper var det inte. När problem framkom i den hälsoundersökningen man gjorde vartannat år gjorde man en ny och hoppades på bättre resultat. Kanske hade ALLA på den avdelningen en dålig dag? När resultatet inte var bättre i andra undersökningen kallade man till krismöte! De som ingick i avdelningen och den som hade hjort undersökningen deltog. Man kom inte fram till nåt nytt annat än att utövaren skulle lyfta det till ledningen.

Sen hände… i n g e n t i n g…. 

Det här är inte någon unik historia och den känns HELT makalös när jag tänker tillbaka på den. Man lyssnade inte till personalen. Man struntade HELT i hur de mådde. Ökade det på deras ork och vilja att nå målen?

Har man ett företag är personalen produkten. Tar man inte hand om dem går produktiviteten ned. Vem är man som företagsledare om man inte förstår detta?

Såhär ser siffrorna ut:

Uppdelat på län. Förra årets siffra i parentes. Ökningen i procent till höger.

1 Blekinge län 74 % (56) + 18 %

2 Västerbottens län 72 % (56 + 16 %

3 Dalarnas län 70 % (54) + 16 %

4 Kronobergs län 75 % (60) + 15 %

5 Jämtlands län  71 % (56) + 15 %

6 Västmanlands län 75 % (61) + 14 %

7 Jönköpings län 73 % (60) + 13 %

8 Gävleborgs län 76 % (64) + 12 %

9 Gotlands län 72 % (60) + 12 %

10 Västra Götaland 72 % (61) + 11 %

11 Skåne län 70 % (59) + 11 %

12 Västernorrlands län 69 % (58) + 11 %

13 Norrbottens län 61 % (50) + 11 %

14 Värmlands län 77 % (67) + 10 %

15 Stockholms län 70 % (60) + 10 %

16 Östergötlands län 72 % (63) + 9 %

17 Örebro län 66 % (57) + 9 %

18 Kalmar län 68 % (63) + 5 %

19 Södermanlands län 67 % (64) + 3 %

20 Uppsala län 72 % (74) – 2 %

21 Hallands län 68 % (71) – 3 %


Om undersökningen: Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2 483 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 13 december 2018 – 15 januari 2019. Undersökningen genomfördes även 2015, 2016 och 2018.