FAQ

Vanliga frågor

Vi har avtal med företagshälsovård(Previa, Avonova mfl). Vad är skillnaden?

Det Stresslindra erbjuder ser jag som mer lättillgängligt och där ni kan abonnera under en kortare tid eller i punktinsatser.  Jag har också erfarenheten av utmattning i en organisation på privata planet. Jag delar både kunskap om kroppens biokemi men även händelser ur det riktiga livet för att få en mer levande och lättintaglig bild av vad stress är.

Stresslindra är ett komplement till traditionell företagshälsovård. Stresslindra kommer gärna in innan man får problem med stress så sjukskrivningar kan förhindras. Stresslindra kan även hjälpa den sjukskrivne individen så snabbare återgång till arbete kan ske. Mycket av återhämtningen beror på att man behöver uppfinna hjulet igen och igen för varje person.

När jag själv blev sjuk och togs om hand av företagshälsovården fick jag den erforderliga hjälp som behövs hos läkare med provtagning, undersökningar, röntgenutredningar osv men själva arbetet med att hitta nya rutiner, göra vissa förändringar i livet osv lades helt på mig själv. Där är Stresslindra ett bra verktyg både för företaget och individen.

Dagens traditionella vård utgår också mycket från symptomlindring där läkemedel används. Läkemedel kan definitivt behövas men jag och mina klienter letar efter grundorsaken och attackerar den snarare än döljer den. Detta för ett mer hållbart återhämtande och hållbart liv.

Jag skulle behöva hjälp men känner att jag inte har tid. Eller råd! Hur ska jag göra?

Det finns ett gammalt talesätt från öst. ”Om du inte har tid att meditera i 20 min  om dagen bör du meditera en timme”

Det är dig det handlar om. Det finns bara en DU och tar du inte hand om dig, vad är då värt att göra?

En annan ofta använd liknelse är att du på flygplanet ska sätta på dig syrgasmasken själv först, sedan hjälpa andra. Genom att hjälpa dig själv först får du kraft och möjlighet att hjälpa andra.

Tiden kan bara du ge dig. Men du kan också få hjälp av tex din chef. Är det så att du behöver hjälp med stresshantering finns det möjligheter för din chef att låta dig göra detta på arbetstid. Att hålla dig frisk och arbetsför är bra mycket mer ekonomiskt än om du skulle råka ut för en stressrelaterad sjukdom som utmattning, hjärtproblem osv Så prata med din chef!

Jag är också flexibel. Jag kan ta mig till din arbetsplats och det kan hjälpa dig. Jag kan också ordna dessa samtal via telefon om det kan hjälpa dig.

Kostnadsfrågan. Stresshantering är en så viktig del i vårt liv. Jag jämför mig själv med en massör eller en annan stressreducerande verksamhet och ligger på samma nivå prismässigt. Du kan använda ditt friskvårdsbidrag. Vid större kostnader som kurser eller paketutbildningar finns möjlighet att dela upp kostnaden.

En vanlig stresshanteringsperiod består av 4-6 tillfällen a 60 minuter. Det är en väl investerad peng för ditt fortsatta liv.

Kan vi anlita dig för föreläsning och kurs i Stockholm?

Absolut kan ni det. Sänd mig ett mejl med beskrivning av vad ni behöver så skickar jag en offert. (Oavsett var i landet ni vill ha föreläsning mm så kan vi titta på vad vi skulle kunna hitta på för lösning)