Det här med Träning

Det är ett så himla laddat ord, det här med träning. Men det finns några riktlinjer.

Är du frisk så SKA du ha motion i ditt liv för att må bra nu och för att förebygga sjukdom och skada. Enligt studier rekommenderar Folkhälsomyndigheten detta:

”Alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.”

Läs hela innehållet i rekommendationen här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/fysisk-aktivitet–rekommendationer/

Är du däremot utmattad, som de flesta jag möter är eller har varit, så ska man ta det lite försiktigare. Dock är motion och rörelse en viktig del i återhämtningsprocessen. Det är viktigt!

En tredje grupp är de som är drabbade av ett tillstånd som heter ME (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome) Tillhör man denna grupp så förvärras ens tillstånd av motion, träning, aktivitet.

Så det viktiga i den här kråksången är att du anpassar din träning/motion efter dina förutsättningar.

Ett tillägg till det här är att du säkerligen kan öka på din träning/motion mot hur du gör idag (ja om du inte har ME förstås) Det svåra är att hitta sin nivå och våga utmana sig lagom mycket. Det är här du ska ta hjälp. Är du frisk kan du vända dig till gym och Personliga tränare. Är du sjuk eller har varit i utmattning och vill ha en sund upptrappning av motion under överseende av en seriös PT som också kan ditt tillstånd, då är det en Medicinsk PT eller Stresscoach med kunskap om träning/motion du ska söka efter.

Träning för alla

De här bitarna ingår när man anlitar mig. Tillsammans med att vi går igenom allt annat som påverkar vårt liv som sömn, kost, sysselsättning, tankar och känslor, andning, privatliv osv…

Så glöm inte lägga in motion i lagom dos efter vad du behöver. Stirra dig inte blind på rekommendationen om du inte gör någon minut idag. Fem minuter är bättre än inga minuter. Någonstans behöver man börja och det är då enklare att göra det på ett säkert sätt och hållbart sätt om man har hjälp och stöd.