Startsida – Stresshantering

Välkommen till Stresslindra!

Få hjälp med stressen

Individuellt anpassad strategi för dig där du är just nu.

Personlig coachning vid stressrelaterad ohälsa

Webbkurs om stress och stresshantering för privatpersoner

Webbkurs i grundläggande andning samt yogiska andningstekniker

Föreläsningar, kurser & workshops för företag

Enskild coachning, gruppcoachning och chefsstöd i stressprocesser

Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan samt Stressyoga enligt Stresslindra